By pisać, …

trzeba umić

By pisać z sensem,

trzeba mieć czas 😉