Polityka prywatności

W dniu 25.05.2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie ochrony danych osobowych, zwane RODO. Zmiana przepisów nakłada na przedsiębiorców dodatkowe obowiązki, a na Konsumenta dodatkowe prawa. Najważniejszą cechą RODO jest przejrzystość w przetwarzaniu danych osobowych Konsumenta. Każdy podmiot, który przetwarza dane osobowe Konsumenta powinien o tym fakcie poinformować, jak również umożliwić kontakt w sprawie tych danych. Firma Enozis traktuje bardzo poważnie bezpieczeństwo i przejrzystość w przetwarzaniu danych, dlatego staramy się w sposób jak najbardziej zrozumiały przedstawić informację o przetwarzaniu danych osobowych. Możesz się z nami skontaktować w sprawie przetwarzania Twoich danych. Prosimy o zapoznanie się z informacją znajdującą się poniżej.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest firma Enozis Energia Odnawialna Adam i Stanisław Zborowski s.c. z siedzibą w Poznaniu, ul. Głogowska 40/11,
NIP 779-227-53-47, REGON 300212939.

Jak możesz się skontaktować w sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych?

Możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail biuro@enozis.pl lub pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: Enozis Energia Odnawialna, Łukowo 2, 64-600 Łukowo.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane?

         zawarcie i realizacja umowy kupna-sprzedaży – przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy,

         spełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych takich jak rozliczenie z Urzędem Skarbowym – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych,

Komu przekazujemy Twoje dane osobowe?

         kurierzy – w celu dostarczenie zakupionego towaru,

         Urząd Skarbowy – w celu realizacji obowiązku prawnego,

         banki – w celu realizacji płatności,

         obsługa księgowa,

         hosting.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

         dane związane z realizacją umowy – do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy

         dane związane z wypełnieniem wymogów prawnych – przez okres wynikający z przepisów prawa

Jakie masz prawa do swoich danych?

         prawo dostępu do danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych

         prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne

         prawo do usunięcia danych osobowych – w przypadku, gdy dane nie są już niezbędne (nie dotyczy to żadnych danych które jesteśmy zobligowani zachować ze względów administracyjnych, prawnych albo bezpieczeństwa)

         prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych

         prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

         prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy a nie na podstawie przepisów prawa

Gdzie możesz złożyć skargę?

Jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.