Instalacje wody użytkowej są tym typem instalacji, w których błędy i niedokładności instalatorskie są w stanie przysporzyć nieprzyjemne i kosztowne problemy. Jeśli zalane łazienki, słabe ciśnienie czy długie oczekiwanie na ciepłą wodę to również twój koszmar, czas postawić na rzeczowy i solidnie wykonany projekt.

Dobrze opracowany projekt zapobiega takim sytuacjom. Daje możliwość porównania ofert wielu wykonawców, umożliwia kontrolę wykonawczą i materiałową oraz daje podstawę do reklamacji instalacji wykonanej niezgodnie z projektem.

Oferta dotyczy projektu instalacji wody użytkowej dla domu jednorodzinnego w systemie rozdzielaczowym lub trójnikowym. Który system wybrać?

Na podstawie wieloletniego doświadczenia nasza firma zdecydowanie rekomenduje system rozdzielaczowy. Najważniejszą różnicą między ww. systemami jest liczba połączeń pod posadzką – w przypadku systemu rozdzielaczowego połączenia rur (ryzyko rozszczelnienia) w trudnodostępnych miejscach są ograniczone do minimum. Rozdzielacz z osobną rurą do każdego sanitariatu daje możliwość zakręcenia dopływu wody do każdego przyboru osobno jak i zakręcenia całej belki rozdzielacza. W przypadku awarii np. prysznica w systemie trójnikowym tracimy dostęp do całych grup sanitariatów do czasu naprawy usterki, rozdzielacz umożliwia zakręcenie uszkodzonego prysznica i spokojne korzystanie z pozostałych urządzeń. Plusem dla rozdzielaczy jest również pomijalny spadek ciśnienia wody w przypadku korzystania z wielu sanitariatów jednocześnie. Wadą rekomendowanego systemu jest jednak większy koszt inwestycyjny uwarunkowany większą ilością potrzebnego materiału.

Standardowo projektujemy instalacje z cyrkulacją ciepłej wody. Czy cyrkulacja ciepłej wody jest potrzebna?

Projektowaną instalację możemy wyposażyć w odpowiednio dobrany zmiękczacz wody. Zalecamy wykonanie badania twardości wody w miejscu swojej inwestycji.

Projektowaniem instalacji sanitarnych dla budynków jednorodzinnych zajmujemy się od 10 lat. Instalacje wykonujemy na podstawie własnych projektów, a doświadczenie z budowy przekładamy na dobór najlepszych rozwiązań dla danego budynku. Po więcej informacji na temat naszych usług wykonawczych zapraszamy na stronę główną.

Zawartość projektu:

– opis techniczny instalacji,
– wytyczne montażowe,
– rozplanowanie tras rurarzu wody ciepłej, zimnej oraz cyrkulacji,
– obliczenia instalacji wodociągowej,
– podstawowe zestawienie materiałowe,
– informacja BIOZ,
– rysunki techniczne.

Dodaj do koszyka

Po zakupie produktu otrzymasz wsparcie biura projektowego oraz formularz z podstawowymi parametrami do uzupełnienia. Do wykonania projektu należy wysłać niezbędną dokumentację:

– wypełniony formularz,
– Plan Zagospodarowania Terenu,
– rzuty i przekroje budynku z opisami przegród (mile widziany format dwg),
– układ rozmieszczenia sanitariatów.

Realizacja projektu od 2 do 10 dni roboczych w zależności od jakości otrzymanej dokumentacji oraz stopnia skomplikowania budynku. Potwierdzenie przez projektanta otrzymania kompletu niezbędnych dokumentów oraz zaksięgowanie wpłaty na rachunku bankowym rozpocznie proces projektowy. Zapraszamy do konsultacji telefonicznej 690 160 861.

Oferta dotyczy projektów dla domów jednorodzinnych o powierzchni użytkowej do 300 m2. Koszt wykonania dokumentacji projektowej dla budynków o większej powierzchni wyceniamy indywidualnie tutaj. Projekty wysyłamy w wersji elektronicznej w formacie pdf na podany adres e-mail. Informujemy jednocześnie, że nasze produkty nie są projektami budowlanymi.